Valgte Embedsmænd

Overmester

Gert Bøje

Undermester

Steen Jespersgaard

Sekretær

Jan Thomsen

Kasserer

Torben Olsen

Skatmester

Kim Simonsen

Fungerende eksmester

René Sigurdson

Storrepræsentant

Gert Jeppe Brandt Jepsen

Storrepræsentant

Jørgen E. H. Sandlykke