Gule ærter for ældre mænd 2019

Gule ærter i Broder loge nr. 76 Asger Ryg

03-03-2019

Torsdag den 28. februar kl. 18:30 afholdt Broder loge nr. 76 Asger Ryg, Odd Fellow Ordenen, sit årlige arrangement med Gule Ærter med Flæsk for ældre mænd i Ringsted kommune.


Formanden for Kultur- og Kontaktudvalget broder Birger Andersen kunne i sin velkomsttale fortælle at denne tradition begynde i 1956 og det var derfor gang nr. 63 at dette blev afholdt. Det var også en stor glæde, at så mange ældre mænd var mødt op og for et stykke tid siden måtte vi sætte folk på en venteliste, da vi var noget over vores max antal deltagere som er 100.

Aftenen begyndte med en fælles sang, derefter blev der serveret Gule ærte med det hele. Da de var spist op, var der mulighed for at besøge selve logesalen, som blev vist frem. Efter pausen gik gæster og brødre tilbage, hvor pandekagerne var klar.

Aftenen sluttede som et hyggeligt indslag for de fremmødte. Mange ældre ser frem til næste år, hvor de igen mødes under disse hyggelige former.

HT/Pressemeddelelse Odd Fellow Orden i Ringsted. Broder loge nr. 76 Asger Ryg

50 års Hæderstegn til John Kløcker mandag den 24. september 2018

John Kløcker Dagbladet 50 års hæderstegn 20180001 00

60 år med Odd Fellow træf - 5. og 6. maj 2018

Fra Dagbladet den 14. maj 2018.
Ringsted: Gennem seks årtier har Odd Fellow Ordenens loger fra Ringsted, Skøvde i Sverige samt Halden i Norge mødtes til Nordisk træf.

Første gang Odd Fellow brødrene fra de tre byer mødte til fælles træf var således i 1958, og siden har de holdt ved traditionen.

60-års jubilæet blev afholdt 5. og 6. maj 2018, og fejringen tog sin begyndelse med en frokost i Ordensbygningen på Teglovnsvej 44 i Ringsted.

Derefter kørte brødrene til Slangerupgård, som ligger smukt ud til Haraldsted sø.

Det var en utrolig stor oplevelse, at se det nyopførte anlæg for heste. Der var en stor opvisningshal, samt yderligere bygninger for træning af hestene.

En speciel afdeling for dyrlægerne, hvor hestene blandt andet kunne sænkes ned i et bassin med gennemsigtige sider, så lægerne kan se hestens bevægelser og opdage, hvis der er noget i vejen med musklerne.

Efter en rundvisning og en tår kaffe kørte brødrene tilbage til hotellet.

Om aftenen var brødrene igen samlet i Ordensbygningen og efter tilladelse fra Storlogen, gennemførte Ringsted logens brødre en indvielse af en ny broder af loge nummer 76, Asger Ryg. Så kunne de udenlandske Odd Fellow brødre fra logerne Vestergyllen, Sverige og Frederikssten, Halden opleve, hvordan dette foregår i Danmark.

Derefter var der festmiddag i selskabslokalerne med taler fra de forskellige loger, samt tale for den nyindviede broder af hans proponent.

Dagen efter dannede ordensbygningen igen ramme for et møde, hvor der var orientering om Ringsted Kommune og dens relation til venskabsbyerne Halden og Skøvde ved 1. viceborgmester Per Nørhave (DF).

Træffet sluttede med en frokost, hvorefter brødrene kørte hver til sit efter en dejlig weekend i Ringsted.

Nordisk Træf 5. og 6. maj 2018

I denne weekend har vi besøg af brødre fra vores venskabsloger loge nr. 34 Frederiksten, Halden i Norge og fra loge nr. 58 Vestergyllen, Skövde i Sverige: Desuden skal vi have indvielse af en ny broder.

Det bliver en meget festlig weekend.