50 års Hæderstegn til John Kløcker mandag den 24. september 2018

John Kløcker Dagbladet 50 års hæderstegn 20180001 00

60 år med Odd Fellow træf - 5. og 6. maj 2018

Fra Dagbladet den 14. maj 2018.
Ringsted: Gennem seks årtier har Odd Fellow Ordenens loger fra Ringsted, Skøvde i Sverige samt Halden i Norge mødtes til Nordisk træf.

Første gang Odd Fellow brødrene fra de tre byer mødte til fælles træf var således i 1958, og siden har de holdt ved traditionen.

60-års jubilæet blev afholdt 5. og 6. maj 2018, og fejringen tog sin begyndelse med en frokost i Ordensbygningen på Teglovnsvej 44 i Ringsted.

Derefter kørte brødrene til Slangerupgård, som ligger smukt ud til Haraldsted sø.

Det var en utrolig stor oplevelse, at se det nyopførte anlæg for heste. Der var en stor opvisningshal, samt yderligere bygninger for træning af hestene.

En speciel afdeling for dyrlægerne, hvor hestene blandt andet kunne sænkes ned i et bassin med gennemsigtige sider, så lægerne kan se hestens bevægelser og opdage, hvis der er noget i vejen med musklerne.

Efter en rundvisning og en tår kaffe kørte brødrene tilbage til hotellet.

Om aftenen var brødrene igen samlet i Ordensbygningen og efter tilladelse fra Storlogen, gennemførte Ringsted logens brødre en indvielse af en ny broder af loge nummer 76, Asger Ryg. Så kunne de udenlandske Odd Fellow brødre fra logerne Vestergyllen, Sverige og Frederikssten, Halden opleve, hvordan dette foregår i Danmark.

Derefter var der festmiddag i selskabslokalerne med taler fra de forskellige loger, samt tale for den nyindviede broder af hans proponent.

Dagen efter dannede ordensbygningen igen ramme for et møde, hvor der var orientering om Ringsted Kommune og dens relation til venskabsbyerne Halden og Skøvde ved 1. viceborgmester Per Nørhave (DF).

Træffet sluttede med en frokost, hvorefter brødrene kørte hver til sit efter en dejlig weekend i Ringsted.

Nordisk Træf 5. og 6. maj 2018

I denne weekend har vi besøg af brødre fra vores venskabsloger loge nr. 34 Frederiksten, Halden i Norge og fra loge nr. 58 Vestergyllen, Skövde i Sverige: Desuden skal vi have indvielse af en ny broder.

Det bliver en meget festlig weekend.