Velkommen til broderloge nr. 76 Asger Ryg I.O.O.F.

 

I broderloge nr. 76 Asger Ryg er de yngste brødre medio 30 år og de ældste cirka 90 år, og den erhvervsmæssige sammensætning afspejler i store træk det danske samfund.

Broderlogen holder sine møder hver tirsdag fra klokken 19:00 til 22:30 i Ordensbygningen, i perioden 2. januar til 15. maj og fra 1. september til 15. december og alle møderne afvikles efter en fast dagsorden, der er fælles for alle landets søster- og broderloger.

 

Indholdet af alle logemøder er præget af den ro og værdighed, der er forudsætningen for at indholdet kan opfyldes. Indholdet omfatter de daglige ordensmæssige forhold, såsom efterlevelse af Odd Fellow Ordenens grundprincipper, der er en gradvis etisk belæring af det enkelte menneske i en etisk og humanitær retning.

 

Vi sætter fællesskabet og samværet meget højt, og derfor samles vi efter hvert logemøde i selskabslokalet til selskabeligt samvær med spisning, hvor tonen er mere fri end i logesalen.

Vi betragter dette selskabelige samvær som overordentlig vigtigt for brødrene, da det er her brødrene har mulighed for at lære hinanden bedre at kende, og hvor der tit opstår meget personlige venskaber, som ofte kan være livsvarige.

 

Er du interesseret i at høre mere om- eller blive medlem af Odd Fellow Ordenen, er du velkommen til at kontakte os via punktet Kontakt os”.

 

Vælger du at blive medlem, vil du opleve et unikt venskab og et fantastisk socialt netværk.

 

Ønsker du at leje Odd Fellow Ordenens selskabslokaler på Teglovnsvej 44, i Ringsted.

Bedes du kontakte:

Karen Margrethe Christoffersen, tlf. 5114 0255

km-hc-christoffersen(at)live.dk