Velkommen til broderloge nr. 76 Asger Ryg I.O.O.F.

 

I broderloge nr. 76 Asger Ryg er de yngste brødre medio 30 år og de ældste cirka 90 år. Den erhvervsmæssige sammensætning afspejler i store træk det danske samfund. Broderlogen holder sine møder i ordensbygningen hver tirsdag fra klokken 19:00 til 22:30. Møderne holdes i perioden fra 2. januar til 15. maj og fra 1. september til 15. december. Møderne afvikles efter en dagsorden, der er fælles for alle landets søster- og broderloger.

Alle logemøder er præget af den ro og værdighed, der er forudsætningen for at indholdet kan opfyldes. Indholdet omfatter de daglige ordensmæssige forhold, såsom efterlevelse af Odd Fellow Ordenens grundprincipper, og der er en gradvis etisk belæring af det enkelte menneske i en etisk og humanitær retning.

Vi sætter fællesskabet og samværet meget højt, og derfor samles vi efter hvert logemøde i vores selskabslokale til selskabeligt samvær med spisning, hvor der er en mere uformel samtale end i logesalen.

Vi betragter dette selskabelige samvær som overordentlig vigtigt for brødrene, da det er her brødrene har mulighed for at lære hinanden bedre at kende, og her der tit opstår meget personlige venskaber, som ofte kan være livsvarige.

Vil du vide mere:

 

Er du interesseret i at høre mere om, eller at blive optaget i Odd Fellow Ordenen, er du velkommen til at kontakte os via punktet ” Kontakt os ”. eller på e-mail info76@asger-ryg.oddfellow.dk

Vælger du at blive medlem, vil du opleve og unikt venskab og et fantastisk socialt netværk.

 

--- 

Ønsker du at leje Odd Fellow Ordenens selskabslokaler på Teglovnsvej 44, 4100 Ringsted.

Bedes du kontakte:

Karen Margrethe Christoffersen, tlf. 5114 0255

 

km-hc-christoffersen@live.dk 

Eller scan denne qr -kode:

 udlejning