Broderloge nr. 76 Asger Ryg’s historie

Broderlogens navn er taget fra den middelalderlige beretning over den meget betydningsfulde Skjalm Hvide slægt.

Asser Rig (Asger Ryg) var en sjællandsk høvding, der var søn af Skjalm Hvide, og gift med Fru Inge. De er nok mest kendt for deres berømte tvillingesønner Absalon og Esbern Snare.

 

Skjalm Hvide slægten, der havde sit hovedsæde i Fjenneslev nær Ringsted, var meget kongetro, og var i 1100-tallet og i første halvdel af 1200-tallet entydigt landets mest betydende slægt efter kongeslægten i Danmark.

 

Broderloge nr. 76 Asger Ryg startede den 15. marts 1916 som en forening.

Næsten alle foreningens møder fra 1916 og frem til vores stiftelsesdag blev holdt på hotel Postgården i Ringsted og logen er i besiddelse af alle foreningens referater.

 

I foreningens møde den 1. april 1947 præsenteredes vor loges Devise af broder Valdemar Jørgensen. (Det var ingen aprilsnar).

I foreningens møde den 17. november 1953 enedes 39 fremmødte brødre under forsæde af broder formand P. Dam Larsen om, at logen i Ringsted skulle startes.

Broderlogen købte den nuværende ejendom den 9. december 1953 af fru Frida Lundegaard Nielsen for en pris af 60.000 kroner. Bygningen havde tidligere været ejet af skorstensfejermester E. M. Hørberg, der var loge foreningens medstifter og første kasserer.


Den 11. september 1955 kl. 10.00 indviedes Ordensbygningen på Teglovnsvej 44, 4100 Ringsted til ordensbrug, og blev foretaget af broder storsire Knud Nielsen med overrækkelse af logens fribrev og ritualbøger.

Logen har derfor Stiftelsesdag den 11. september 1955 og blev loge nr. 76 under den danske jurisdiktion og fører herefter navnet: broderloge nr. 76 Asger Ryg.


Som logens første embedsmænd blev følgende installeret: 

Overmester: P. Dam Larsen

Undermester: Anton Østensgaard

Sekretær: Wilkens Henriksen

Kasserer: L. F. Larsen

Skatmester: Carl Truelsen

Fung. Eksmester: Volmer Nielsen

 

Broderloge nr. 26 Kong Hroar er broderloge nr. 76 Asger Ryg’s moderloge. 


I november 1955 blev etableret et årligt møde mellem tirsdagslogerne.

Disse møder er fortsat og afholdes stadig. De deltagende loger er:

Broderloge nr. 69 Frederik den 3., broderloge nr. 77 Rolf Krake og broderloge nr. 76 Asger Ryg. 

1957 blev der etableret et nordisk samarbejde mellem broderloge nr. 34 Frederikssten, Halden i Norge, broderloge nr. 58 Vestergyllen, Skøvde i Sverige og broderloge nr. 76 Asger Ryg.

Det første møde fandt sted 10. og 11. maj 1958 i Norge. 

Der har været adskillige om- og tilbygninger af vor Ordensbygning, således kom logesalen til i 1955 og i 1959 blev det besluttet at bygge den nuværende festsal, som stod færdig i 1963. Begge om- og tilbygninger er udført af logebrødre.


Logens smukke våbenskjold, der er logens segl, blev i 1959 skænket af daværende sekretær Henry Petersen.

Skjoldet, der i dag hænger over overmesterens stol, er fremstillet i egetræ og dekoreret af elever fra malerdagskolen på Ringsted Tekniske Skole.


Samme år fik logen skænket sin nuværende ceremonimesterstav med verdenskuglen og en ring af kædeled af daværende fungerende eksmester
Anton Østensgaard.

I mødet den 13. marts 1962 indførtes frivillig betaling som tak for tilsendt fødselsdagshilsen, beløbet går til udsmykningsfonden.

Verset som står i vores fødselsdagshilsen, er skrevet af broder Valdemar Jørgensen.

Glasmosaikken, der er opsat i festsalen, blev fremstillet i 1964 af Glasmosaikkunstneren Brandtsen. 

Ordensbygningen har siden 14. februar 1976, som er søsterlogens stiftelsesdag, været hjemsted for både søsterloge nr. 63 Fru Inge og broderloge nr. 76 Asger Ryg.

 

Den 1. oktober 1996 oprettedes der fælleseje af Ordensbygningen mellem søsterloge nr. 63 Fru Inge og broderloge nr. 76 Asger Ryg.