Historie

Logen startede som en forening, der blev stiftet den 15. marts 1916. Foreningens navn var Asger Ryg. I foreningens møde den 17. november 1953 enedes 39 fremmødte brødre under forsæde af broder formand P. Dam Larsen om, at logen i Ringsted skulle startes. Den nuværende ejendom på Teglovnsvej 44, ejet af Fru Frida Lundegaard Nielsen "Ejendommen var tidliger ejet af skorstensfejermester E.M. Hørberg", blev erhvervet d. 9 december 1953 for et beløb på 60.000 kr. 

Den 11. september 1955 kl. 10.00 indviedes ordensbygningen på Teglovnsvej 44, 4100 Ringsted til ordensbrug. Indvielsen blev foretaget af broder Storsire Knud Nielsen med overrækkelse af logens fribrev og ritualbøger. 

Logen har Stiftelsesdag den 11. september 1955 og blev nr. 76 under den danske juristiktion og fører navnet Asger Ryg

Som logens første embedsmænd blev følgende installeret: 

Overmester P. Dam Larsen
Undermester Anton Østensgaard
Sekretær Wilkens Henriksen
Kasserer L.F. Larsen
Skatmester Carl Truelsen
Fg. ex-mester Volmer NielsenLoge nr. 26 Kong Hroar er Loge nr. 76 Asger Rygs moderloge. 

Logens regalier, fire munkekutter og kapellankappen er syet af fru Schilling. 

I november 1955 blev etableret et årligt møde mellem tirsdagslogerne. Disse møder er fortsat og afholdes stadig. Logerne der deltager er loge nr. 69, Frederik den 3., loge nr. 77, Rolf Krake og loge nr. 76, Asger Ryg. 

I 1957 blev der etableret et nordisk samarbejde mellem loge nr. 34, Frederikssten, Halden i Norge, loge nr. 58, Vestergyllen, Skøvde i Sverige og loge nr. 76, Asger Ryg. Det første møde fandt sted 10. og 11. maj 1958 i Norge. 

I 1957 blev det besluttet at bygge den nuværende festsal, indtil da havde man kun den oprindelige villa, men den var blevet for lille. 

I 1959 fik logen skænket logens smukke våbenskjold, der er logens segl, af daværende sekretær Henry Petersen. Skjoldet, der hænger over overmesterens stol, er fremstillet i egetræ og dekoreret af elever fra malerdagskolen på Ringsted Tekniske Skole.
Samme år fik logen skænket sin nuværende ceremonimesterstav med verdenskuglen og en ring af kædeled af daværende fg. ex-mester Anton Østergaard. 

Glasmosaikken, der er opsat i festsalen, blev fremstillet i 1964 af glasmosaikkunstneren Brandtsen. 

Den 1. oktober 1996 oprettedes fælleseje af ordensbygningen mellem søsterloge nr. 63 Fru Inge og loge nr. 76 Asger Ryg....